„LECTOR” to półrocznik wydawany od 2019 roku, poświęcony problemom lingwistyki komparatywnej i stosowanej, zagadnieniom literaturoznawstwa oraz kulturoznawstwa, jednocześnie zajmuje się badaniami w dziedzinie akwizycji i metodologii nauczania języka obcego.

Nasze czasopismo powstało na bazie wymiany doświadczeń pomiędzy uczelniami i instytucjami: