[1]
СЕНКЕВИЧ, В. 2020. Принцип негативности в свете феноменологии. LECTOR: Problems of Foreign Linguistics, Literary and Cultural Studies, L2 Teaching and Acquisition. 1, 2 (Dec. 2020), 3-17.